ZENEOVI

MEA MŰVÉSZETI ISKOLA

A CSICSERGŐK ZENEMŰHELY AJÁNLÁSA 4-7 ÉVES GYERMEKEK SZÁMÁRA

 

Bárki jöhet, akinek kedve van, nem válogatunk, hisz a zene mindenkié!

 

ELSŐ ALKALOM: OKTÓBER 3. kedd 17:00

 

Helyszín: MEA Művészeti Iskola, Debrecen, Szent Anna u. 31.

Időpont:  keddenként1 17:00

Részvételi díj: .......

 

Zeneműhely csoportunkat játékos képességfejlesztő foglalkozások keretében hívom életre. Célom, a gyerekek nemes, igényes zene iránti érdeklődésének felkeltése, bontakozó zenei ízlésük, kreativitásuk formálása, megalapozása, a zene szeretetére nevelés. Célom még az átlagon felüli zenei képességekkel rendelkező gyermekek, „Tehetségcsírák” gondozása, az erős oldalak támogatásával, gyenge oldalak erősítésével.

 

Az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva mindvégig törekszem a játékosságra, játékos tanulási helyzetek generálására. A zeneműhely csoportos formában, hasonló adottságokkal bíró gyerekek részvételével, gazdag eszköz-hangszer készlettel ad otthont a heti találkozásoknak.

 

Az életkorhoz igazodva 45 perc időtartam alatt énekelünk, mondókázunk, táncolunk, zenélünk, improvizálunk, zenét hallgatunk. Gazdag hangszer-és zenei játék eszköz gyűjteménnyel, mozgásos zenei játéktevékenységek közben ismerkedünk a hangok és ritmusok világával. Az alapvető Kodály módszer segítségével nagy gondot fordítok a Magyar népdalok, népi dalos játékok gyakorlására, az identitás tudat erősítésére. Emellett  innovatív és saját kidolgozott módszereket is alkalmazok, (PL.:Orf módszer,Kovács Barbara zenei játékai,ritmus kártyák, színes ritmus golyók,lépegető). Ennek keretében igényes ütős-és ritmus hangszereket, zenei eszközöket  használva fejlesztjük zenei- improvizációs készségüket, kreativitásukat. A gyerekek ösztönösen, érzelmileg motiváltan,örömmel használják a hangszereket, zenei eszközöket , miközben észrevétlenül fejlődnek zenei képességeik (éneklési készség,hallás,ritmuskészség,kreativitás,improvizációs készség,hangszer használat), mozgáskoordinációjuk, esztétikai érzékük.

 

Repertoárunkban túlnyomó részt szerepelnek a magyar népdalok, népi dalos játékok gyűjteménye. Emellett magyar kortárs szerzők műdalait, komolyzenei szemelvényeket, más népek dalait is használjuk. Remélem ezen zenei tevékenységek jó alapot, kellő motivációt nyújtanak a későbbi zenei, hangszeres tanulmányok folytatásához.

 

 

Szeretettel várom a gyermekeket!

 

„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.

Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Z.)

 

"Ha a lélek parlagon marad szinte hétéves korig, abban már nem terem meg,

amit csak a korábbi művelés vethet meg benne." (Kodály Z.)

 

Kálmánné Antal Mónika

 

  4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.        52/ 415 185, 20/ 242 59 60        meaami@gmail.com                       

MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNY4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.Adószám: 18546150-1-09, Számlaszám: OTP 11738008-20700991

MEA Alapfokú Művészeti Iskola4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.OM azonosító: 101417, Adószám: 18556489-1-09Számlaszám: OTP 11738008-20716817

  4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.  52/ 415 185, 20/ 242 59 60  meaami@gmail.com