muzsikáló egészség alapítvány

A Muzsikáló Egészség Alapítványt (MEA) 1995 májusában zenéhez közel álló magánemberek hozták létre Papp Lászlóné kezdeményezésére.

1998-ban kiemelten közhasznú szervezet lett.

 

Az alapítvány célja: zeneiskola létrehozása és működtetése, tehetséggondozás, a zenepedagógusok és a gyermekek fizikai és szellemi munkaképességének és munkaalkalmasságának fejlesztése és gondozása, más néven a zenei munkaképesség-gondozás közkinccsé tétele a zenepedagógiában. Az alapítvány fontosnak tartja a magyar népi kultúra hagyományainak őrzését, gondozását. E mellett felkarolja és anyagilag támogatja a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek zenei oktatását.

 

Az alapítvány irányítását három tagú kuratórium végzi:

Dr. Stefánné Demjén Gabriella (elnök), Papp Lászlóné (alapító) és Dr. Révészné Tamás Judit.

 

 

 

Az alapítvány fő tevékenységei:

30 órás akkreditált továbbképzések

Zenei munkaképesség-gondozás / Kovács módszer

1995 óta szervezi alapítványunk a továbbképzéseket, melyek témája a "Zenei munkaképesség-gondozás".

A 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzések igen népszerűek úgy az általános iskolák, mint a művészeti iskolák tanárai körében.

 

 

A MEA Alapfokú Művészeti Iskola működtetése

1996-ban nyitotta meg kapuit a Zenede. Kezdetben csak zeneiskolaként, majd a képző- és iparművészeti ág bevezetésével 2005-óta, művészeti iskolaként. Debrecen 13 általános iskolájába kijárva, közel 250 gyermekkel foglalkoznak a képzett pedagógusok.

A továbbképzés: zenei munkaképesség-gondozás (ZMG)

ismertető letöltése

 

A ZMG a huszadik század második felében kialakult pedagógiai ágazat, az egészséges zenész életmód programja és természettudományos ismeretanyaga, a foglalkozási ártalmak megelőzésének pedagógiája.

 

A ZMG programjának jelenlegi vezetője és egyetemi oktatója dr. Pásztor Zsuzsa zenetanár. A Muzsikáló Egészség Alapítvány 1995-től folytatja a ZMG továbbképzéseit. A ZMG oktatása napjainkban különösen időszerűvé vált az alábbi három kormányrendelet következtében:

 

ZENEISKOLA: Az Oktatási Hivatal által kiadott „Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez” a zenetanári minősítés kritériumai között feltünteti a zenei munkaképesség-gondozás alkalmazását a zeneórákon. Előnyben van az a zenetanár, aki legalább alapszinten rendelkezik a ZMG ismereteivel és azt a zeneórákon alkalmazza. https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/muveszeti.pdf

 

SZAKKÖZÉPISKOLA: A Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete [14/2013. (IV. 5.) NGM] szerint az OKJ képzés keret-tantervében a zenei munkaképesség-gondozás kötelező tárgyként szerepel. https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440#table2

 

FELSŐOKTATÁS: Az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelete (8/2013. I. 30. EMMI) előírja a zenei munkaképesség-gondozás ismeretét a zenetanári felkészítés képzési és kimeneti követelményei között. http://www.magyarkozlony.hu/pdf/15906

 

A fenti három feladatból a MEA 30 órás továbbképzése a zeneiskolai tevékenységhez nyújt alapismereteket:

Mozgáspihenők: a tanárok megtanulhatják, hogyan lehet az egész napos iskolai munka után zeneórára érkező növendékek fáradtságát enyhíteni és ezzel a tanítást-tanulást, valamint az otthoni gyakorlást hatékonyabbá tenni.

 

Zenei mozgások alapozása és korrekciója a növendékek által kedvelt léggömbös, labdás és ugróköteles játékokkal a könnyebb, gazdaságosabb és szebb zenei kifejezés érdekében.

 

A túlzott lámpaláz enyhítése, a szorongás csökkentése a szereplés előtt elvégzett lazító mozgásokkal.

 

Az egészséges „zeneszerű” életforma alapelemeinek megismertetése a növendékekkel és családokkal a foglalkozási ártalmak korai megelőzése érdekében.

 

 

 

Továbbképzések szervezése

Igény szerint szervezünk továbbképzéseket az ország egész területén. A továbbképzést helyben, az Önök intézményében tartjuk, amennyiben a jelentkezők száma eléri a 10 főt.

 

Szervezéssel és egyéb, a továbbképzést érintő kérdésekkel kapcsolatban Szabó Kata áll rendelkezésükre:

tel: 52/415 185 vagy 06 20/ 242 59 60, illetve E-mail: meaami@gmail.com

 

 

 

Bővebben a zenei munkaképesség-gondozásról (ZMG)

 

A ZMG célja a zenével foglalkozó növendékek és felnőttek helytállásának segítése szakmai és életfeladataikban, a könnyebb és egészségesebb muzsikálás feltételeinek megteremtése kezdettől fogva a zenei pálya egész tartamán át.

 

Megalapozója dr. Kovács Géza testnevelési tudományos kutató, aki 1959-től kezdődően Kodály Zoltán és a Liszt Ferenc Zeneakadémia vezetőinek megbízásából végezte munkáját a zenepedagógia és a zeneművészet szolgálatában kerek négy évtizeden át. 1996-ban életműve elismeréseként Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje kitüntetést adományozta neki. 1999. január 19-én hunyt el, 83 éves korában.

 

A zenei munkaképesség-gondozás olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely nemcsak követelményeket állít a tanulók elé, hanem a követelmény teljesítésének személyi-feltételeiről is gondoskodik.

 

Ez a módszer nemcsak mozgás, hanem gondolati rendszer, pedagógiai és életvezetési koncepció. Preventív és korrigáló egészségvédelem, egészségmegőrző zenepedagógia. A zenei munkaképesség gondozás leglényegesebb eleme az egyéni ingeradagolás. Óra közben a növendéknek 2-3 percet igénybe vevő mozgást iktatunk be. Ez lehet hangszeres előkészítő, ritmusfejlesztő, figyelemmegosztó, koordináló, ügyesítő, erősítő, pihentető vagy légzésfejlesztő mozgás is. Hatására a szervezet visszanyeri frissességét, az új élmények mélyebben bevésődnek, tartósabbá válik a figyelem, és ismét visszatér a jókedv. Felismerik értékeiket, tehetségüket, melynek kibontakoztatására, valamint egészségük ápolására, környezetük védelmére felelősekké válnak.

 

A teljesítmény és a versenyszellem csak a gyermekek belső indíttatásának hatására és nem a külső kényszerre alakul ki. Így elkerüljük a növendékektúlterhelését. Az órák felszabadult légköre biztosítja a fegyelmezett munkát, növendék és tanár személyiségének tiszteletét, az emberi értékek megbecsülését, elvont fogalmak megértését, belső gondolatok kifejtését, zenei szépségek megérzését, a zenei törvényszerűségek megfigyelését és megbeszélését. Így közelebb jutunk a zene egyetemes – embert múlttal, jelennel, jövővel összekötő – titkaihoz és morális erejéhez. A zene életelemünkké válik.

 

 

 

 

A 30 órás akkreditált továbbképzések minőségbiztosítási lapjai:

 

Debrecen (2015.03.17.), Pécs (2015.03.31.), Szob (2015.04.21.) és (2015.05.12.), Budapest (2015.06.15.), Martonvásár (2015.06.29.), Kiskunfélegyháza (2015.08.19.), Pápa (2015.08.26.), Szolnok (2015.09.02.), Jászberény (2015.09.06.), Tolna (2015.09.17.), Kiskunmajsa (2015.09.25.), Veszprém (2015.10.01.), Püspökladány (2015.10.08.), Budapest (2016.08.26.), (2017.08.21.) és (2017.10.03.), Békéscsaba (2017.11.20.)

  4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.        52/ 415 185, 20/ 242 59 60        meaami@gmail.com                       

MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNY4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.Adószám: 18546150-1-09, Számlaszám: OTP 11738008-20700991

 

30 órás akkreditált továbbképzésekZenei munkaképesség-gondozás / Kovács módszer1995 óta szervezi alapítványunk a továbbképzéseket, melyek témája a "Zenei munkaképesség-gondozás".A 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzések igen népszerűek úgy az általános iskolák, mint a művészeti iskolák tanárai körében.  A MEA Alapfokú Művészeti Iskola működtetése1996-ban nyitotta meg kapuit a Zenede. Kezdetben csak zeneiskolaként, majd 2005 óta a képző- és iparművészeti ág bevezetésével  művészeti iskolaként. Debrecen 13 általános iskolájába kijárva, közel 250 gyermekkel foglalkoznak a képzett pedagógusok.

  4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.  52/ 415 185, 20/ 242 59 60  meaami@gmail.com